1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (2 Votes)

ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E

              วิชาเคมี 1 เรื่อง พันธะเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย     นางวารุณี  แก้วสังข์

Attachments:
Download this file (บทคัดย่อพันธะเคมี.doc)บทคัดย่อพันธะเคมี[บทคัดย่อพันธะเคมี]40 kB