1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.83 (3 Votes)
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

วิ่งเพื่อน้อง สพม.๓๓ Half marathon ครั้งที่ ๑ (25 พฤษภาคม 2562)
รับสมัครออนไลน์ 
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

www.runspm33.com

ท่านที่จ่ายค่าสมัครแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อทางเว็บไซต์ได้เลยครับ

นักวิ่งจะได้รับเสื้อวิ่งทุกระยะ (ไม่มีเสื้อ Finisher)
รับเหรียญรางวัล เมื่อเข้าเส้นชัย ดังนี้
ฟันรัน ๕ K ชาย ลำดับ ๑-๑๐๐ หญิง ลำดับ ๑-๑๐๐ รับเหรียญ
มินิมาราธอน ๑๐.๕ K และฮาฟมาราธอน ๒๑ K ได้รับเหรียญทุกคน

วิ่งเพื่อน้อง สพม.33

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t8c/1/16/1f389.png");">🎉การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ทางเว็ปไซต์ www.runspm33.com ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วิ่งเพื่อน้อง สพม.๓๓ เลขที่บัญชี ๓๑๐-๐-๙๖๕๕๖-๖ และส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านช่องทาง Line วิ่งเพื่อน้อง สพม.๓๓ ตาม QR code ที่แจ้งนี้ โดยมีรายละเอียดค่าสมัครดังนี้ 
๑. ประเภท Fun Run ค่าสมัคร ๓๐๐ บาท 
๒. ประเภท Mini Marathon ค่าสมัคร ๔๐๐ บาท
๓. ประเภท Half Marathon ค่าสมัคร ๕๐๐ บาท
สำหรับนักเรียน อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ทุกประเภท ค่าสมัคร ๑๕๐ บาท
กำหนดการ รับเสื้อและเบอร์วิ่ง ดังนี้ 
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๐๐ ณ สพม.๓๓
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐- ๑๘.๐๐ ณ โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชาตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

#หมายเหตุ บุคลากรและครู สังกัด สพม เขต 33 จ่าย 300 บาท ทุกระยะ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (1 Vote)
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

สรุปผลคะแนน O-Net ม.6 ปีการศึกษา 25611 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (1 Vote)

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ประกาศจากงานทะเบียน เรื่องเลื่อนชั้นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ,2 , 4 , 5 ปีการศึกษา 2561 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 , 5 , 6 ปีการศึกษา 2562 ดูได้ตาม Link นี้ ครับ https://goo.gl/oJknSQ
หมายเหตุ นักเรียนที่ไม่มีชื่อให้ติดต่อ งานทะเบียน ภายในวันที่ 9 เมษายน 2562 ครับ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (2 Votes)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ตารางแสดงวงเงน)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงเรียนประสาทวิทยาคาร
เรื่อง คัดเลือกผู้ให้บริการเป็นศูนย์บริการถ่ายเอกสารโรงเรียนประสาทวิทยาคาร อ่านประกาศได้ที่ https://goo.gl/rGJ8RR