1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

             ว่าที่ร้อยตรีบัญญัติ สมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ร่วมในพิธีเปิดโครงการอำเภอยิ้ม อำเภอเคลื่อนที่  ณ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา ในวันนี้(20 เม.ย.61) โดยมีท่านประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท เป็นประธานในพิธีเปิด1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
ชื่อโครงการ จัดซื้อหนังสือกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 123 รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,829,803.00 บาท
Pwk2561 001
ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ http://gg.gg/9wqpy
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

         โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาบุคลากร(โครงการพัฒนาครูผู้ช่วย) ระหว่างวันที่ 9 - 10 เมษายน 2561 ณ เขตอนุรักษ์พันธ์ุพืช สัตว์ป่าห้วยทับทัน - ห้วยสำราญชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pwksurin/posts/1779726398757335

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัว และขอพรคุณครูอาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ 12 เมษายน 2561
ชมภาพเพิ่มเติมได้จาก https://www.facebook.com/pwksurin/posts/1779885315408110

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

          ยอดเงินบริจาคสมทบปรับปรุงพื้นโดมยอดล่าสุด ณ เวลา 15.30 ของวันที่ 8 เมษายน 2561 ได้เงิน 704,525.50 บาท ขอขอบคุณทุกๆ  ท่านที่มีส่วนร่วมบริจาคในครั้งนี้