1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียนของนักเรียน ม1-ม.3 ปีการศึกษา 2561 ในภาคเช้า และ ม.4-ม.6 ในภาคบ่าย

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

      วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (May 11, 2018. Orientation of Level 4 students.)


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

       เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นักเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค Education hub โรงเรียนประสาทวิทยาคารได้มีโอกาสต้อนรับท่านนายกประยุทธ์ซึ่งท่านมาเยี่ยมชาวสุรินทร์ ณ บ้านท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

       วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

            โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างกับพนักงานขับรถ สมัครวันที่ 4-9 พ.ค. 2561 อ่านประกาศได้จาก http://gg.gg/a5aeb ครับ