1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

          เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑  สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับโรงเรียนประสาทวิทยาคารจัดโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่นักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนประสาทวิทยาคาร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

TUM 0885

TUM 0913

TUM 0944
รับชมภาพเพิ่มเติมที่ https://goo.gl/o1dYgc

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จัดประชุมผู้ปกครอง(Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

TUM 0544

TUM 0592

TUM 0476

 รับชมภาพเพิ่มเติมที่นี่ 
 qr200x200 url 20180728123102 8360

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

งานจตุรมิตรสัมพันธ์ครั้งที่ 8 ของโรงเรียนในโครงการ Education Hub รุ่นที่ 1 ณ รร.กันทรลักษณ์วิทยา จ.ศรีสะเกษ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้านการเขียน เรื่อง หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้พัฒนา นางษิตตากาญจน์ ชนธาดา

สถานศึกษา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ปีการศึกษา 2560

อ่านบทคัดย่อได้จาก http://gg.gg/as1hr