1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

     โรงเรียนประสาทวิทยาคาร หน่วยงานราชการ หน่วยงานท้องถิน ข้าราชการ ประชาชนร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 

 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.75 (4 Votes)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.75 (2 Votes)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

     โรงเรียนประสาทวิทยาคารประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ และ เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล001

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.25 (2 Votes)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

       ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนและรายรายงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ  2559 ที่ได้นี่

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.75 (2 Votes)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

         กีฬาสีภายในโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ปี 2558   ระหว่างวันที่  20 - 21 สิงหาคม 2558

  ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม