1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (2 Votes)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ตารางแสดงวงเงน)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (1 Vote)

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ประกาศจากงานทะเบียน เรื่องเลื่อนชั้นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ,2 , 4 , 5 ปีการศึกษา 2561 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 , 5 , 6 ปีการศึกษา 2562 ดูได้ตาม Link นี้ ครับ https://goo.gl/oJknSQ
หมายเหตุ นักเรียนที่ไม่มีชื่อให้ติดต่อ งานทะเบียน ภายในวันที่ 9 เมษายน 2562 ครับ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.83 (3 Votes)
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ดังนี้
- เรื่องเกณฑ์การพิจารณา การรับนักเรียน ประเภทเงื่อนไขพิเศษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 
- เกณฑ์การเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางดนตรีและขับร้อง
- รายละเอียดและเกณฑ์การทดสอบปฏิบัตินักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา โดยสามารถอ่านและดาวน์โหลดได้จาก https://goo.gl/SmEqmL

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงเรียนประสาทวิทยาคาร
เรื่อง คัดเลือกผู้ให้บริการเป็นศูนย์บริการถ่ายเอกสารโรงเรียนประสาทวิทยาคาร อ่านประกาศได้ที่ https://goo.gl/rGJ8RR

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (4 Votes)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

        ขออนุญาตแจ้งวันจัดงานศิษย์เก่าแสดขาวคืนสู่เหย้าครับ ...วันที่ 14 เมษายน 2562 นี้
รายละเอียดคร่าวๆ ดังนี้
        - ตั้งแต่เวลา 12.00น เป็นต้นไป รวมพล ชาวแสด-ขาว
        - ภาคบ่าย กีฬาสัมพันธ์ ฟุตบอล แชร์บอล ครูปัจจุบัน vs รวมศิษย์เก่า ป.ว.ค.
        - 17.00 น เป็นต้นไป รดน้ำขอพรคุณครูอวุโส สนุกสนานกับวงดนตรีในภาคค่ำ
        - โต๊ะจีน โต๊ะละ 2,400 บาท /8 ท่าน
        เชิญชวนเพื่อนร่วมรุ่นที่ต้องการ อยากพบอยากเจอพูดคุยเสวนา สั่งจองโต๊ะล่วงหน้าได้ครับ 0892869554 ครูสุขสันต์ หรือตัวแทนในแต่ละรุ่น ฝากประชาสัมพันธ์ ส่งข่าวให้ทราบทั่วกัน ศิษย์เก่า ประสาทวิทยาคาร 14 เมษายน 62 นี้มีนัดที่ โดม ป.ว.ค. ครับ