1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (1 Vote)
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

head ป post

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงเรียนประสาทวิทยาคาร เรื่องผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร อ่านได้จาก https://drive.google.com/file/d/1KIMhb0tM_-V1EtuMrQUJgbKhebGnbUs9/view?usp=sharingPwk001

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.83 (3 Votes)
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

วิ่งเพื่อน้อง สพม.๓๓ Half marathon ครั้งที่ ๑ (25 พฤษภาคม 2562)
รับสมัครออนไลน์ 
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

www.runspm33.com

ท่านที่จ่ายค่าสมัครแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อทางเว็บไซต์ได้เลยครับ

นักวิ่งจะได้รับเสื้อวิ่งทุกระยะ (ไม่มีเสื้อ Finisher)
รับเหรียญรางวัล เมื่อเข้าเส้นชัย ดังนี้
ฟันรัน ๕ K ชาย ลำดับ ๑-๑๐๐ หญิง ลำดับ ๑-๑๐๐ รับเหรียญ
มินิมาราธอน ๑๐.๕ K และฮาฟมาราธอน ๒๑ K ได้รับเหรียญทุกคน

วิ่งเพื่อน้อง สพม.33

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t8c/1/16/1f389.png");">🎉การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ทางเว็ปไซต์ www.runspm33.com ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วิ่งเพื่อน้อง สพม.๓๓ เลขที่บัญชี ๓๑๐-๐-๙๖๕๕๖-๖ และส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านช่องทาง Line วิ่งเพื่อน้อง สพม.๓๓ ตาม QR code ที่แจ้งนี้ โดยมีรายละเอียดค่าสมัครดังนี้ 
๑. ประเภท Fun Run ค่าสมัคร ๓๐๐ บาท 
๒. ประเภท Mini Marathon ค่าสมัคร ๔๐๐ บาท
๓. ประเภท Half Marathon ค่าสมัคร ๕๐๐ บาท
สำหรับนักเรียน อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ทุกประเภท ค่าสมัคร ๑๕๐ บาท
กำหนดการ รับเสื้อและเบอร์วิ่ง ดังนี้ 
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๐๐ ณ สพม.๓๓
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐- ๑๘.๐๐ ณ โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชาตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

#หมายเหตุ บุคลากรและครู สังกัด สพม เขต 33 จ่าย 300 บาท ทุกระยะ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.67 (9 Votes)

ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ประกาศโรงเรียนประสาทวิทยาคาร
เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร(เพิ่มเติม) ด้วยโรงเรียนประสาทวิทยาคาร มีความประสงค์ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ภายในอาคารโรงอาหาร พร้อมทั้งบริหารจัดการ การจาหน่ายสินค้าประเภทอาหาร(เพิ่มเติม) ทดแทนผู้จาหน่ายอาหารที่ขอยกเลิก การจาหน่ายอาหาร เพื่อให้บริการ นักเรียนนิสิต ครู บุคลากรของโรงเรียนรวมถึงบุคคลทั่วไป ได้อย่างมีคุณภาพ อ่านประกาศเพิ่มเติมที่ https://drive.google.com/drive/folders/1MmNjeS6IA33ryMQyUYmQZR5fILahNICg?usp=sharing
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (1 Vote)
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

สรุปผลคะแนน O-Net ม.6 ปีการศึกษา 2561