1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

นางสาวพัชรี งามเลิศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ได้สอบผ่านรับการคัดเลือกค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 (สอวน) สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารี

                                      

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.67 (3 Votes)
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

      กลุ่มสาระการเรียนรู้การอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมจัดกิจกรรมค่ายวิชาการการงานอาชีพและศิลปะ  ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
273306 1 1 1


       ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ http://gg.gg/evc38

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

สหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน โรงเรียนลาดยาววิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์ ศึกษาดูงานโครงการ Education Hub และกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนประสาทวิทยาคาร วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 รับชมภาพเพิ่มเติมที่ https://drive.google.com/…/1K1azo2seGiWmnPH3Kr1KtFretrzMCGk…

 

67258740 2339501712932483 6473999372869697536 o

67158286 2339501456265842 8802223598396768256 o

66633508 2339501642932490 7882297992219197440 o

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

กิจกรรมงานประสาทวิทย์วิชาการ “วิทยาศาสตร์ก้าวไกล ภาษาไทยก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน” ประจำปี 2562

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ http://gg.gg/ev2ga

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.25 (2 Votes)
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ขอเชิญนักเรียน ม.2 เข้าร่วมโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ 65139336 332044284385017 2198854093970079744 n ชั้นมัธยมศึกษาปี 2 วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562