1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

       ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ร่วมส่งดวงวิญญาน นางสาวจิณณพัต ลิ้มประไพพงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 สู่สรวงสรรค์