1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

นางสาวพัชรี งามเลิศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ได้สอบผ่านรับการคัดเลือกค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 (สอวน) สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารี