1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

เสื้อแข่งขันในงานเดิน-วิ่งกึ่งศตวรรษประสาทวิทย์ 
16 พฤษภาคม 2563

เสอวง

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (2 Votes)
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

      เปิดรับสมัคร Online แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563 นี้ ทาง https://forms.gle/BVvgXTh8qF38pnB2A

******************
กำหนดการวิ่ง
******************
วิ่งในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563
      - เวลา 05.30 น. เริ่มสตาร์ท ณ โดมเรารักปวค
      - เวลา 08.00 น. สิ้นสุดการแข่งขัน

******************
ประเภทการแข่งขัน
******************
          1. Fun Run 5 KM ค่าสมัคร 400 บาท รับเสื้อแข่งขัน ,เหรียญรางวัล( 500 คนแรกที่เข้าเส้นชัย) ถ้วยรางวัล อันดับ 1 - 5(ตามกลุ่มอายุ)

          2. Mini Maratorn 10.5 KM ค่าสมัคร 500 บาท รับเสื้อแข่งขัน ,เหรียญรางวัล (ทุกคนที่เข้าเส้นชัย) และถ้วยรางวัล อันดับ 1 - 5 (ตามกลุ่มอายุ)

          3. VIP ค่าสมัคร 1,000 บาท รับเสื้อแข่งขัน ,เสื้อที่ระลึก , เหรียญรางวัล แก้ว Yeti และถ้วยรางวัล อันดับ 1 - 5 (ตามกลุ่มอายุ)

          4. บุคคลทั่วไป รับเฉพาะ BiB ค่าสมัคร 200 บาท เลือกวิ่งได้ 1 รายการ , ได้เหรียญ และ ถ้วยรางวัล อันดับ 1 - 5

          5.นักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยาคารอค่าสมัคร 300 บาท (รับเสื้อแข่งขัน) สามารถเลือกวิ่งได้ 1 รายการ เมื่อเข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญ และถ้วยรางวัล อันดับ 1 - 5 (ตามกลุ่มอายุ)

***********

รุ่นอายุ
***********
- Fun RUN 5 K
      1. ต่ำกว่า 50 ปี ชาย/หญิง (ถ้ายรางวัล 1 - 5)
      2. 50 ปี ขึ้นไป ชาย/หญิง (ถ้วยรางวัล 1 - 5)

- Mini Maratorn 10.5 K แข่งขันตามรุ่นอายุดังนี้
    #ชายหญิงแบ่งตามรุ่นอายุ 6 รุ่น
         1. ต่ำกว่า 15 ปี (ถ้วยรางวัล 1 - 5)
         2. รุ่น 16-29 ปี (ถ้วยรางวัล 1 - 5)
         3. รุ่น 30-39 ปี (ถ้วยรางวัล 1 - 5)
         4. รุ่น 40-49 ปี (ถ้วยรางวัล 1 - 5)
         5. รุ่น 50-59 ปี (ถ้วยรางวัล 1 - 5)
        6. รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป (ถ้วยรางวัล 1 - 5)

***********************
กำหนดการรับ BIB , เสื้อ
***********************
       - วันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 - 18.00 น. บริเวณ โดมเรารัก ปวค. โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จ.สุรินทร์
       - รับหน้างานวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 04.00-5.00 น.

#########
หมายเหตุ
      - สมัครได้ที่โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ใบสมัคร FunRun, Mini , VIP และใบสมัครสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป(รับเฉพาะ BIB ,ถ้วยรางวัลอันดับ 1 - 5)
     - ฟอร์มการสมัคร Google Form #สมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/BVvgXTh8qF38pnB2A
     - ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทาง แฟนเพจโรงเรียนประสาทวิทยาคาร , www.pwk.ac.th


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ด้วยโรงเรียนประสาทวิทยาคาร กําหนดจัดงาน “ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งโรงเรียนประสาทวิทยาคาร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทรัพยากรในการปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ ก่อสร้างอาคาร ห้องพิพิธภัณฑ์ ป้อมยาม สนามกีฬา สระว่ายน้ำ พัฒนาบริบทสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและสมทบทุนในการก่อตั้งมูลนิธิเพื่อการศีกษาโรงเรียนประสาทวิทยาคาร กําหนดจัดขึ้น วันที่ 16 - 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ โดม “เรารัก ป.ว.ค.” โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ในการนี้ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นคณะกรรมการ “ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ครบรอบ 50 ปี การก่อตั้ง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร” ทางโรงเรียนประสาทวิทยาคาร หวังในความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและใบฎีกาส่วนแรก ได้ที่ https://drive.google.com/…/1XugEaE7Nv9r8ibOjKF7ko0g91JLXe_y…

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

               ประชาสัมพันธ์รายการวิ่ง “กึ่งศตวรรษประสาทวิทย์ มินิมาราธอน Save For Life “ เพื่อระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และสมทบทุนในการก่อตั้งมูลนิธิเพื่อการศีกษาโรงเรียนประสาทวิทยาคาร วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 05.00 - 08.00 สตาร์ท ณ โดมเรารักปวค

               เปิดรับสมัคร ช่วงวันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563 นี้

                     - #สมัครประเภท #FunRun #MiniMaratorn #VIP (ประเภทการแข่งขันที่ 1-3 , รับเหรียญ,มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัล) ได้ที่ https://forms.gle/BVvgXTh8qF38pnB2A

                    - #สมัครประเภทบุคคลทั่วไป (ประเภทการแข่งขันที่ 4 , รับเหรียญ, มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัล อันดับ 1 - 5 ) ได้ที่ https://forms.gle/RfCHFDUmVyUeSd1e8

                    - #สำหรับนักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ค่าสมัคร 300 บาท (รับเสื้อแข่งขัน) สามารถเลือกวิ่งได้ 1 รายการ เมื่อเข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญ , มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัล ได้เลยที่ https://forms.gle/beVtZaVn3TZE8JLi9

                   - #ตรวจสอบหมายเลข BiB https://www.pwk.ac.th/pwkrun/
******************
      กำหนดการวิ่ง
******************
วิ่งในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563
       - เวลา 05.30 น. เริ่มสตาร์ท ณ โดมเรารักปวค
      - เวลา 08.00 น. สิ้นสุดการแข่งขัน

******************
ประเภทการแข่งขัน
******************
       1. Fun Run 5 KM ค่าสมัคร 400 บาท รับเสื้อแข่งขัน ,เหรียญรางวัล( 500 คนแรกที่เข้าเส้นชัย) ถ้วยรางวัล อันดับ 1 - 5(ตามกลุ่มอายุ)

       2. Mini Maratorn 10.5 KM ค่าสมัคร 500 บาท รับเสื้อแข่งขัน ,เหรียญรางวัล (ทุกคนที่เข้าเส้นชัย) และถ้วยรางวัล อันดับ 1 - 5 (ตามกลุ่มอายุ)

       3. VIP ค่าสมัคร 1,000 บาท รับเสื้อแข่งขัน ,เสื้อที่ระลึก , เหรียญรางวัล แก้ว Yeti และถ้วยรางวัล อันดับ 1 - 5 (ตามกลุ่มอายุ)

      4. บุคคลทั่วไป รับเฉพาะ BiB ค่าสมัคร 200 บาท เลือกวิ่งได้ 1 รายการ , ได้เหรียญ และ ถ้วยรางวัล อันดับ 1 - 5

      5.นักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยาคารอค่าสมัคร 300 บาท (รับเสื้อแข่งขัน) สามารถเลือกวิ่งได้ 1 รายการ เมื่อเข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญ และถ้วยรางวัล อันดับ 1 - 5 (ตามกลุ่มอายุ)

***********
รุ่นอายุ
***********
- Fun RUN 5 K
       1. ต่ำกว่า 50 ปี ชาย/หญิง (ถ้ายรางวัล 1 - 5)
       2. 50 ปี ขึ้นไป ชาย/หญิง (ถ้วยรางวัล 1 - 5)

- Mini Maratorn 10.5 K แข่งขันตามรุ่นอายุดังนี้
       #ชายหญิงแบ่งตามรุ่นอายุ 6 รุ่น
              1. ต่ำกว่า 15 ปี (ถ้วยรางวัล 1 - 5)
              2. รุ่น 16-29 ปี (ถ้วยรางวัล 1 - 5)
              3. รุ่น 30-39 ปี (ถ้วยรางวัล 1 - 5)
              4. รุ่น 40-49 ปี (ถ้วยรางวัล 1 - 5)
              5. รุ่น 50-59 ปี (ถ้วยรางวัล 1 - 5)
              6. รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป (ถ้วยรางวัล 1 - 5)

***********************
กำหนดการรับ BIB , เสื้อ
***********************
              - วันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 - 18.00 น. บริเวณ โดมเรารัก ปวค. โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จ.สุรินทร์
              - รับหน้างานวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 04.00-5.00 น.

#########
หมายเหตุ
              - สมัครได้ที่โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
              - ฟอร์มการสมัคร Google Form #สมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/BVvgXTh8qF38pnB2A
              - ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทาง แฟนเพจโรงเรียนประสาทวิทยาคาร , www.pwk.ac.th

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ภาพบรรยากาศ คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

001 DeOS

ชมคลิปวีดีโอได้ที่  https://youtu.be/4PCVI8mWY20